Rörlig lön

Det grundläggande i alla anställningar är förstås den ersättning man får för sitt arbete. I ersättning räknar vi även sådant som inte hamnar på lönekontot men som ändå är kostnader för företaget och värden som de flesta konsulter uppskattar.

Vi är ett 10/10/10 företag. Om du aldrig hört begreppet förut är det säkert för att vi har uppfunnit det och vi är oss veterligen det enda företag som definierar sig så.

10%

Bonus

Den individuella bonusen beräknas på intäkt från kund och är tio procent. Bonus räknas från första till sista krona varje månad.

10%

Vinstdelning

Av den vinst som görs fördelas tio procent på de anställda. Samma belopp till varje anställd oavsett position eller lön.

10%

Välgörenhet

"Av var och en efter förmåga till var och en efter behov." Tio procent av vinsten ges till tre olika välgörenhetsprojekt som väljs av de anställda.