Kunskap

Både få och ge

För ett kunskapsföretag - som ju är vad alla konsultbolag i grunden är - så är strategin runt kunskap kritisk. Vi ser kunskap som ett område som har många vinklar. Dels antar vi att våra konsulter redan vid anställning kommer med tung kompetents och dels måste den förstås löpande underhållas. Idag är bredd av kunskap lika viktigt som hur djup den är.

Att lära sig djup kunskap sker inte på kurs och inte heller kan det nås genom att sitta och testa på kontoret. Det görs på egen tid och i uppdrag. En del i det är att våra konsulter skall ha uppdrag som låter dem växa inom sitt område samtidigt som kunden får en fantastisk leverans.

Bred kunskap är att ha översiktlig kunskap inom angränsande områden. Det kan för en databasspecialist vara javascript eller machine learning. Våra konsulter kan lätt få den kunskap de behöver via ett brett urval av korta fokuserade kurser.

Ett annat område för förkovring är konferenser. De ger en väldigt bra översikt om vad som pågår i branschen. Vår syn är att alla i teamet skall få chansen att följa med till Oracle Open World och Oak Table World. Det är teamets gemensamma konferensresa med presentationer av världsberömda talare.

Så långt hur man själv får ny kunskap. Lika viktigt anser vi det är att dela med sig av vad man kan. Det görs förstås primärt i uppdrag. Blir man vald till talare i en konferens så betalar vi kostnaden för den anställde att åka dit. Man lär sig aldrig så mycket om något som just genom att hålla en presentation. Det är också en fråga av att dela med oss av det vi kan till andra som behöver samma kunskap. Det anser vi hjälper alla i branschen.