Fast lön

Det är önskevärt att varje konsult kan veta vad lönen blir om de lyckas få ett visst arvode. Det är ju ändå så att en konsult i grund och botten utgör ett värde för en kund som betalar ett arvode för det. Ju högre arvode desto högre lön får alla konsulter hos alla konsultbolag. Eftersom det är så, varför inte göra den modellen helt transparent så man kan räkna ut vad man har för lön om några år om man lyckas höja sitt arvode till en viss nivå?

Det är precis vad vi gjort. Den fasta lönen sätts baserat på det arvodesgenomsnitt man haft på 36 månader. Så en höjning ger en höjd bonus förstås, och vid lönehöjning även en höjning av lönen med ett belopp som båda arbetsgivare och anställd kan räkna ut i förväg.

Vad blir då bättre bortsett från att det tar bort utrymmet för misstro mot kollegor och chefer? Man slipper helt diskutera löner och varför de inte kan höjas. I stället kan företaget och konsulten fokusera på vad som krävs för att höja arvodet och tillsammans planera för en utveckling som passar konsultens intresse och behov.