Inriktning

Data is king
http://evilape.eu/wp-content/uploads/2018/05/binary-3168094_1920-600x400.jpg

Eftersom du är på vår webbsajt har du nog ett hum om vad vi anser är viktigt. Vi anser det vara en självklarhet idag att allt börjar och slutar med data. Med ett fokus på data så bygger datahantering och systembygge på följande:

  • En bra modell
  • Logik för data bör läggas där data lagras
  • SQL och andra tekniker bör utnyttjas fullt ut
  • SQL skrivs av specialister, inte av kodgeneratorer

Idag jobbar vi mest med Oracle DB. Huvudsakligen för att det är den databas man vanligen väljer för komplexa högtransaktionssystem. Vår passion är data, med vilken lagringsteknik man hanterar, lagrar och läser/skriver är en fråga om vad som bäst löser affärsproblemet.