Vad ett konsultbolag säljer till kunder är ganska självklart. Det är tid de duktiga konsulter man anställt kan ägna åt att hjälpa kunden. Men vad är det ett konsultbolag säljer till sina anställda? Det är ett erbjudande av en modell, kultur och ersättning som de känner passar just dem perfekt.

Vaddå säljer till anställda? De köper ju inget, man betalar inte för sin anställning. Vi vill hävda att det gör man visst. Man betalar med sin tid, lojalitet och sin vilja att utvecklas hos just det företag man valt.

Här följer hur vi tror att drivna konsulter vill ha sin anställning och hur vi tror att rätt grupp konsulter kan samlas och trivas hos oss.

Här är fem områden vi tror beskriver hur en anställning hos oss fungerar ganska väl